• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Archive for the ‘Inne tematy’ Category

Sztuka opowiadania: Tworzenie krótkich form literackich Wszystkie tworzywa, wyroby, towary, jakie się formuje, a potem wypala noszą miano ceramicznych. Ceramika to nic innego, jak nieorganiczne związki metali z tlenem, azotem, węglem, borem i innymi pierwiastkami. Atomy ich łączą się w spojenia jonowe oraz kowalencyjne związki sztuczne metali z niemetalami. Ceramika pozostała wyprodukowana już w epoce kamienia łupanego, innymi słowy paleolicie. Było to kilkanaście lat przed opisującą nas erą. Ceramika ma […]

Categories: Inne tematy