• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmiany liberalnych społeczeństw

Śmiałe wyzwania polityczne
Nowoczesne środki masowego przekazu z pełną swoją bojowością i coraz mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się w głównej mierze zrealizować dobre domysły pieniężne na nadchodzący rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na podstawie analizy tego, co cieszy się absolutnie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do porządnego poziomu informowania opinii powszechnej, a ta nieraz bierze swoją wiedzę o realności jedynie z tego, co ujawnia telewizja i pisze ogólnodostępna prasa. To kłopotliwe, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak nieduża grupa w całej społeczności posiada realną wiedzę na temat przeróżnych szczegółów układu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym stopniu odczuwają się zobligowane do asystowania w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.